diumenge, 13 de gener de 2013

GRAMÀTICA DEL CAMINANT XIX. MOSSÈN CINTO VERDAGUER                       Un guitarrer

Fa uns mesos vam parlar de la visita que Mossèn Cinto Verdaguer va fer al Santuari de la Cisa el 4 d'agost de 1901.  Al dia següent va escriure un article que es titulava "Los guitarrers de la Cisa", el qual va ser publicat a la revista "Lo Pensament Català" una setmana més tard.  Malgrat, ser un article força curt, n’hi ha prou per trobar una pila de paraules amb les quals fer una gramática. A més a més, descobrirem tres paraules d’us exclusiu al Maresme.
Les 22 paraules d’avui són:
Aboldronar: Reunir en boldró
Afadigat: Cansat.
Aflotonar: Aboldronar, reunir en flotó.
Arruixar: Remullar una cosa tirant-li el líquid a gotes o a raig prim.
Boldró: Conjunt de coses que formen aparentment una sola massa.
Bordó: Bastó llarg amb guaspa punxeguda, que els pelegrins portaven per ajudar-se a caminar en llurs viatges.
Cisell: Eina de metall llarga i plana, amb tall a la vora extrema de la punta, que serveix per treballar a relleu els metalls i altres matèries sòlides, generalment a cops de martell
Cloquer: Campanar
Cornamusaire: Sonador de cornamusa. En castellà “gaitero”.
Esbart: 1. Conjunt d’animals o persones en moviment.

              2. Modernament, grup o associació dedicada al conreu de les dances tradicionals.
Escabotell: Estol, grup més o menys nombrós d’animals o persones.
Escambeller: Eixelebrat, entremaliat.
Estol: Conjunt, quantitat de persones, animals o coses aplegades, generalment en moviment o acció.
Flotó: Esbart, escabotell, grup no gaire nombrós.
Guaspa: 1. Peça de metall, a manera de gotet, aplicada a l’extrem inferior d’un bastó, llança, espasa… per servir-li de reforç i adorn.

                2. Gangaia o tascó prim de ferro que posem al cap del mànec, dins l’ull de la destral, mall o magall perquè el mànec estigui ferm
Guitarrer: A Mataró i a Vilassar, l’espigó florit de l’atzavara
Joiell: Cosa o persona excel.lent, digna de molta estima.
Penquer: A Mataró es denomina així a l’espigot de l’atzavara.
Pita: Fibra tèxtil extreta de les fulles de l’atzavara.
Presentalla: Ofrena. Allò que s’ofereix en do.
Tavella: Mongeta tendrá, bajoca.
Xòrrec: Al Maresme sinònim de xaragall.
Per fer aquesta entrada, he extret les definicions de l’edició digital del diccionari català valencià balear Alcover-Moll.
Properament, farem inventari de les més de 100 fonts que hem “descobert” a La Brolla.