dimarts, 7 de desembre del 2021

GRAMÀTICA DEL CAMINANT LXXXVIII. ELS MOTS DE L' AVI SISET

 


                                 Una xicra

A l'última entrada, us vaig presentar L'Avi Siset d'en Ponç Feliu i Llansa. En Narcís Llansa (Siset) era de Tortellà, va viure molts anys a Besalú i va passar la vellesa a Verges, si això li sumem que va nèixer el 1887 tot plegat ens dóna els ingredients perfectes perquè d'aquesta biografia surin mots que si no som garrotxins o empordanesos i hem nascut més enllà del 1950 ens siguin força desconeguts.

Les 25 paraules d'avui són les següents,

Abrivat: Prompte, veloç, impetuós.

Admonició: Avís d’una falta, dirigit al qui l’ha comesa, per induir-lo a esmenar-se

Botet: Instrument compost d’una bosseta o manxeta de pell, que per un cap va unida a un canonet d’os i per l’altre cap sol tenir un fil per estirar, i que per certes contraccions o dilatacions produeix un so molt semblant al cant de la guatlla i serveix de reclam per atreure les guatlles a la cacera.

Cafarnaüm: Confusió, barreja desordenada.

Campar: Conservar la vida a una persona, animal o planta tendre o delicat, alimentant-lo ocuidant-lo fins que pot viure tot sol.

Cavorca: Cova, cavitat gran en la terra.

Degoter: Lloc per on degota l’aigua quan plou.

Escalabornar:  Llevar a cops d’aixa o d’altra eina tallant i contundent les parts més externes i bastes d’una peça de fusta, depedra, etc., per preparar-la per a donar-li la forma definitiva.

Escapiar: Escalabornar.

Farro: Farina grossa de blatdemoro, que es menja frita o bullida a manera de farinetes.

Fat: Insípid. Mancat de sal o sucre, i en general d’allò que dóna sabor agradable.  

Forrellat: Barreta de ferro que va subjectada a una porta o finestra per dues argolles i que, fent-se lliscar mitjançant un agafador que hi va adherit es fica per un dels seus extrems en una argolla o forat que hi ha en el bastiment o a l’altra fulla, i tanca així en fort la porta o la finestra.

Gúbia: Enformador de tall semicircular; l’usen els fusters, esclopers, ferrers, boters, etc…

Manaia: A Girona i Banyoles, cadascun dels armats o soldats romans que van a la processó de la Passió.

Manilla: Joc de cartes en què la carta més alta és el nou.       

Picassa: Destral de llenyataire.

Sàtrapa: Murri, deixondit d’enteniment per a enganyar els altres.

Sonsònia: So monòton i insistent.

Tempanell: Paret prima feta de rajoles posades de cantell, de posts, de canyissos enguixats, etc...

Terraprim: Terreny sorrenc de fàcil conreu.

Vesània: Fúria. Alienació mental.

Vestal: Dona molt casta.

Vetllador: Tauleta damunt la qual es posa un llum i que serveix per a treballar-hi a la nit els sabaters, les cosidores, etc.

Viàtic: Sagrament de l’Eucaristia que s’administra a un malalt que està en perill de mort.

Xicra: Tassa estreta, més alta que ampla, que serveix principalment per prendre xocolata. 

Les definicions de les paraules les he extret de l'edició digítal del diccionari català-valencià-balear Alcover Moll.

Properament us presentaré el camí de Terra Negra.