dimarts, 13 de juliol de 2010

Les 41 fonts de Vallromanes

La font de Sant Joaquím

Malgrat haver parlat fins ara només de 54 fonts, cal dir que ja he trobat referenciades gairebè 500 fonts repartides entre els dos parcs, el de la Serralada de Marina i Litoral, des de Santa Coloma de Gramenet fins a Mataró.

És evident que moltes d'aquestes fonts avui dia segurament hagin desaparegut, estiguin a propietats privades o perdudes.

En el llibre "Vallromanes noms de lloc i casa", Enric Garcia-Pey ens parla de les 41 fonts del terme municipal. En aquest blog ja n'hem parlat d'alguna, avui us poso la llista sencera amb l'estat amb el qual crec que es troben. Si algú coneix quelcom d'aquestes deus d'aigua, us agrairia que m'ho féssiu saber.

1. Agustí. Desapareguda.

2. Alba. Desconeguda. Eixuta. Segurament dins una propietat privada.

3. Albes. Desapareguda.

4. Barbeta. Trobada. Ja n'he parlat en el blog. Eixuta.

5. Beco. Desconeguda.

6. Brutau. Desapareguda.

7. Cabrit. Desapareguda.

8. Calderó. Desconeguda. En principi en époques plujoses encara raja.

9. Campa. Desapareguda.

10. Capella. Desconeguda. Eixuta. Segurament dins una propietat privada.

11. Cera. Desapareguda.

12. Colomer. Desconeguda. Eixuta. Segurament dins una propietat privada.

13. Ferro. Desconeguda. Sembla ser gairebé desapareguda.

14. Fuster. Haig d'acabar d'ubicar-la i nomès raja durant les époques de pluges.

15. Ginesta. Malgrat estar desapareguda, ja n'he parlat al blog, perquè fa anys s'en feien grans fontades.

16. Ginestet. Desconeguda. Eixuta. Dins una finca particular.

17. Grèvol. Totalment desconeguda.

18. Guàrdia. Desconeguda. Segurament dins una finca privada.

19. Gurguí. Trobada. Ja n'he parlat en el blog. Sempre raja.

20. Manel. Desconeguda. Segurament dins una propietat privada.

21. Maura. Desconeguda. Eixuta. Segurament dins una propietat privada.

22. Merles. Desconeguda. Dins una propietat privada.

23. Mogues. Desconeguda, però gairebé segur desapareguda.

24. Montserrat. Desconeguda. Raja dins una propietat privada.

25. Morera. Trobada. Encara no n'he parlat al blog.

26. Moreu. Desconeguda. Raja dins una propietat privada.

27. Mussols. Desapareguda.

28. Palauet. Haig d'acabar d'ubicar-la. Eixuta.

29. Panna. Desconeguda, però segurament desapareguda.

30. Porrassa. Desapareguda.

31. Rapia. Desapareguda.

32. Roget. Desconeguda. Eixuta i segurament dins una propietat privada.

33. Salamàndries. També anomenada Font de Can Malloles, està eixuta i dins una propietat privada.

34. Sant Antoni. Segurament raja dins una propietat privada.

35. Sant Joaquim. Trobada, ja n'hem parlat en aquest blog. Cau un rajolí en époques de pluja.

36. Sant Josep. Desapareguda.

37. Sant Martí. Desconeguda. Dins una propietat privada.

38. Santa Anna. Trobada, ja n'he parlat en el blog. Sempre eixuta.

39. Tià. Desapareguda.

40. Ventalló. Desconeguda. Eixuta.

41. Vilardell. Trobada, ja n'he parlat en el blog. Deu d'aigua que brolla de terra.

Ara per ara, de les 41 fonts de Vallromanes, nomès conec en major o menor mesura aquestes 11 que he subratllat de color blau.