divendres, 8 de gener de 2010

La Gramàtica del Caminant II

Una garriga

Fa mesos ja us vaig presentar les primeres vint paraules d'aquesta gramàtica del caminant, un seguit de mots molt relacionats amb la muntanya i amb el fet de caminar.



En aquesta segona part hi ha unes quantes aportacions dels que seguiu aquest blog. Necessito més paraules per la tercera part.




aixopluc: Lloc on hom pot posar-se a cobert de la pluja.




balma: Cavitat no gaire pregona excavada en una paret de roca o en un vessant rocallós, en la qual penetra la claror.




capelina: Peça llarga de roba impermeable i en forma de capa tancada.




carena: Línia divisòria de dos vessants en una muntanya o serralada.






cingle: Espadat de roca que forma timba, al cim o en el pendent d'una muntanya.






coma: Prat alteros, generalment situat en cims aplanats, ric de bon herbatge i molt estimat per a pastura.






congost: Vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu.








feixa: Peça de terra de conreu en forma de terrassa, construïda amb marges de pedra seca als vessants muntanyencs.






garriga: Comunitat vegetal constituïda per plantes de fulla endurida i persistent, entre les quals predomina el garric.




gotellada: Pluja de curta durada, de gotes grosses i espaiades.




margalló: És un vegetal de la família de les palmeres típic del vessant de marina.






nevarsejar: Nevar lleugerament.






piolet: Estri en forma de pic, emprat pels alpinistes en les ascensions sobre glaç.






puig: Elevació del terreny formant cim, que sobresurt del terreny circumdant, tant si és una plana com un massís muntanyós.



rambla: Curs d'aigua intermitent que depèn estretament del règim pluvial.



rúfol: Nuvolós que amenaça tempesta de vent i pluja o neu.



sauló: És la sorra que resulta de la descomposició dels granits.



sotabosc: Conjunt de plantes herbàcies i arbustives que formen els estrats inferiors del bosc.



tartera: Extensió de terreny, al flanc d'una muntanya, coberta de pedres despresses dels cims.





torb: Ventada que aixeca la neu del terreny, de manera que la visibilitat minva considerablement. Molt freqüent al Ripollès i La Cerdanya.



torrent: Curs d'aigua temporal, de règim irregular, característic dels pendissos pronunciats i dels vessants de muntanya, pels quals davalla quan hi ha precipitacions estacionals o ocasionals.



tossal: Elevació del terreny no gaire alta ni de gaire pendent, en una plana o aïllada d'altres muntanyes.



trescada: Caminada per llocs abruptes.



via ferrata: Una via ferrata és un itinerari tant vertical com horitzontal equipat amb diferent material: claus, grapes, presses, pasamans, cadenes, ponts penjats, tirolines... que permet l'ascens amb seguretat a zones de difícil accès per senderistes o persones no habituades a l'escalada.


xim-xim: Pluja menuda i seguida; plovisqueig.





Properament, us parlarè de les fonts del torrents del Fonoll i del Sarau d'Alella.





























Cap comentari: