divendres, 3 de juliol de 2020

GRAMÀTICA DEL CAMINANT LXIII. ENTRE EL PÒRTLAND I LES KENNEBEC


El gener del 2018 us vaig presentar la Gramàtica Gallinàcea, construïda a partir del llibre “Joyce i les gallines” de l’Anna Ballbona.

Aquest mes de maig l’escriptora de Montmeló ha presentat el seu segon llibre “No soc aquí”, guanyador aquest 2020 del Premi Llibres Anagrama de Novel.la

La Mila, la narradora d’aquesta novel.la va nèixer a finals dels setanta en un barri apartat i mal urbanitzat, encaixonat entre una autopista, un cementiri i un poligon industrial. Filla de pagesos que van haver de canviar el tractor per la cadena de muntatge, en el seu lèxic familiar més remot hi sobresurten els mots que ens serveixen per confegir aquesta gramática.

Les 21 paraules i l’expressió d’avui són les següents,

Agullonar: Punxir, ferir amb l’agulló.

Agusar: Fer més agut, fer adquirir més punta o més bon tall.

Catilinària: Discurs violent contra algú.

Centella: Guspira, partícula inflamada que es desprèn d’un cos.

Desmanyotat: Mancat de destresa, d’aptesa manual.

Esborrifar: A l’Empordà, esbullar, embolicar.

Enraigar: A Mallorca, enrengar, preparar.

Enrengar: Preparar convenientment, arranjar.

Esblaimat: Descolorit, dèbil de color, especialment per efecte de malaltia o de commoció moral.

Escarpir: Aclarir, desembullar allò que està confús.

Espanyar: Fer malbé.

Estireganyar: Estiregassar.

Estiregassar: Estirar amb força.

Fer xixines d’algú: A l’Empordà i a Mallorca,  fer-ne tot el que es vol, abusar-ne, fer-ne burla grossera.

Ganyona: Persona falsa, de qui val més no fiar-se.

Garbó: Aplec, conjunt de persones o animals.

Graponer: Grosser, mancat d’habilitat o destressa.

Maginet: Enteniment, imaginació i memòria d’una persona.

Matusser: Que treballa o és fet grosserament, sense finor.

Romanalla: Deixalla, allò que roman d’una cosa de la qual n’ha desaparegut una part.

Tabernacle:  Ximplet. Persona curta d’enteniment o mancada de gràcia, que fa més nosa que companyia.

Vituperi: Infàmia, actes o paraules infamants.

La majoria de les definicions les he extret de l’edició electrònica del diccionari català-valencià-balear Alcover Moll.

Properament pujarem al Turó de Céllecs i descobrirem la font del Porc.

 

 


Cap comentari: