dijous, 3 de maig de 2018

GRAMÀTICA DEL CAMINANT L: RAMON SOLSONA II.

El darrer mes de març, us vam presentar la primera part d'aquesta gramàtica d'en Ramon Solsona extreta de la novel.la "L'home de la maleta". A continuació us presentem els 22 mots d'aquesta segona part.

LES PARAULES.


Grimègia: Comèdia, manifestació teatralitzada, exageració.

Mala bua: Èsser una dona dolenta.

Mandronada: Cop donat amb tota la força del braç alçat.

Menjacapellans: Enemic acarnissat dels capellans, anticlerical acèrrim.

Murri:  A l’Empordà, Vic, el Vallès, Barcelona i Penedès, hàbil per a la dolentia, de mala intenció. En castellà: pícaro.

Percaçar: Perseguir la consecució d’alguna cosa.

Perdis: Home perdut, de mala conducta moral.

Pixavagant: Persona ociosa, que va i ve molt sense fer feina.

Pòndol: Pes, càrrega (en sentit inmaterial); govern i administració d’una casa, d’una hisenda, d’una corporació, etc…

Quedar-se a l’escapça: No obtenir res d’allò que hom percaça, restar amb les il.lusions frustrades.

Rampoina: A l’Empordà, a la Plana de Vic i al Penedès, cosa inútil, dolenta, rebuig.

Roda-soques: A l’Empordà, al Lluçanès, al Pla de Bages, al Vallès i al Camp de Tarragona, persona errabunda, que sempre va rodant, que va i ve molt.

Roentor:  Quanitat de roent; color vermell com de cosa ardent.

Salpasser: Objecte que serveix per a fer les aspersions d’aigua beneita.

Saragata: Renou, desorde acompanyat de crits o soroll, generalment de brega.

Sàtrapa:  A l’Empordà, a la Plana de Vic i Mallorca, murri.

Sorge: A La Cerdanya, a l’Empordà i a La Garrotxa, home dolent que no és de fiar. Mal subjecte.

Tenir butlla: Tenir amples facultats per obrar sense miraments de perjudicis cap als altres.

Tocar el pirandó: Anar-se’n, tocar el dos, escapar-se.

Tocatardà: Que arriba tard.

Trapa, La: Nom d’una orde religiosa de gran austeritat, nascuda per reforma del Cister en el segle XVIII.

Trencar la girada: Oposar-se a la vocació o inclinació d’algú.

Les definicions d'aquestes paraules les he extret de l'edició electrònica del diccionari català-valencià-balear Alcover Moll.

El mes de juliol el recull de les 50 primeres gramàtiques del caminant.