dissabte, 5 d’agost de 2017

MOIANÈS VII/2. GRAMÀTICA DEL CAMINANT XLV/2. PARAULES D'ARGELAGUES II.                                                   Jute

A la darrera entrada us vaig presentar la primera part de les Paraules d'Argelagues, vocabulari extret del llibre "Argelagues" de la Gemma Ruiz i editat per Proa el setembre de 2016. Davant la quantitat i qualitat de mots vallesans que utilitzen les protagonistes d'aquesta novel.la, avui us presento la segona part d'aquestes Paraules d'Argelagues.
Els 26 mots d'avui són els següents,


Gotxarro: Fer goig, tenir aspecte molt agradós, anar molt ben vestit.

Gratera: Ganes de gratar-se.

Gúbia: Enformador de tall semicircular, l’usen els fusters, els esclopers, els ferrers, boters...

Jute: Fibra tèxtil procedent de diverses plantes conreades a l’India.

Llanut: Curt d’enteniment; ignorant i excessivament crèdul.

Malandando: Home infeliç.

Miquel: Cop, garrotada.

Neular: Mustigar, pansir una planta, fruita, etc. , per efecte de la boira o d’altres accidents atmosfèrics.

Païda: Acció de païr els aliments. Digestió.

Pellingo: Dona mal vestida.

Quisca: Brutícia.

Rampellut: Que té rampells, que obra per impulsos sobtats i violents.

Rècula: Cojunt de persones o coses que van una darrera l’altra.

Reguerot: Regueró.

Repatània: Tossuda, difícil de convèncer.

Taba: Xerrameca, conversa insistent i d’assumpte incoherent o barrejat.

Taupera: Una persona que s’entrebanca sovint. En castellà “torpe”.

Teca: Menjar.

Teia: Estella o tros de fusta resinosa usat per a fer claror o per a encendre foc.

Terregada: Gent baixa, de menyspreable posició social o moral.

Tintaina: Un quin només fa feinetes, que treballoteja en coses petites; que dóna poca utilitat.

Traça: Procediment, pla, manera o mitjà ideat o assenyalat per fer alguna cosa.

Tris: (Castellanisme). Distància mínima, moment.

Triscar: Trescar. Trobareu el significat de trescar a la gramàtica del Caminant 34.

Tustar: Dir quelcom de forma enèrgica.

Xamós: Que fa goig de veure per la seva bellesa, gràcia i vivacitat.

Per fer aquesta entrada, la majoria de les definicions les he extret de l'edició electrònica del diccionari català-valencià-balear Alcover Moll.

Properament farem la recopilació dels 108 llibres que hem presentat aquests darrers vuit Sant Jordi.