dimarts, 26 de juliol de 2016

GRAMÀTICA DEL CAMINANT XXXIX. JOAN COROMINES III


Sens dubte el llibre "Itineraris d'en Joan Coromines. Excursions a la recerca del mot, de la paraula viva", és un pou sense fons. Avui fem la tercera entrega d'aquesta gramàtica i encara no hem arribat a la meitat del llibre. 
 Aquesta obra has de llegir-la amb el llapís a la mà, doncs en qualsevol moment Coromines faldarà per la muntanya, estarà a punt de caure per un estimball, haurà de caminar per una espona, quedarà abrusat i finalment haurà de fer un vaitot per pujar per una xemeneia.
Els 23 mots d'avui són els següents,

Abrusar: Cremar, produir dolor o ofec per la calentor excessiva.

Abrusador: Que abrusa.

Amarat: Mullat, tant d’aigua com de suor.

Broma: Boira.

Enze: Persona aturada, mancada d’iniciativa i enteniment.

Espona: Vorera. Marge en general.

Estimball: Lloc per on ens podem estimbar.

Estimbar: Caure cap avall des de gran altura.

Faldar: Caminar per la falda de la muntanya.

Fer el vaitot: Posar tots els recursos o tot l’esforç per obtenir una cosa.

Forra: Gruix o espessor que pot ser de herba, blat, terra, neu, cabells...

Jaç: Objecte, fullaraca o palla que serveix de llit rudimentari.

Las: Cansat, fatigat.

Macadura: Contusió. Alteració produïda en un cos per un cop o pressió violenta.

Maçat: Macadura.

Perxada: A Pineda, el Montseny, la Garrotxa, les Guilleries i La Selva, plantada d’arbres prims i espessos, especialment de castanyers o avellaners que es deixen créixer per a fusta.

Piscolabis: Refrigeri. Menjada o beguda confortant, fora de les hores ordinàries de menjar.  

Recolzada: Angle, canvi de direcció d’un camí, carrer, corrent d’aigua, etc.  

Repeu: Part baixa d’una muntanya, a manera de base de la part més elevada d’aquesta.  
Riberal: Terres pròximes a un riu.

Roquetar: Lloc abundant de pedres.

Roquisser: Al Rosselló,  roquetar.

Sot: A la Selva i al Lluçanès, clotada, depressió fonda entre muntanyes.

Les definicions les he extret de l'edició digital del diccionari català-valencià-balear  Alcover-Moll.

Properament, caminarem per Sant Quirze Safaja.