dilluns, 19 d’agost de 2013

MONTSENY VIII. EL TRITÓ DEL MONTSENY.

                      El tritó del Montseny

Sovint parlem d'aquells animals que habiten a la nostra serralada i dels quals podem trobar rastres quan sortim d'excursió i si tenim molta sort fins i tot en podem veure algun.
Si fa dos anys vam parlar del tritó verd, un amfibi gairebé inexistent al sud de la riera d'Argentona i sobre el qual s'estan fent actuacions per assegurar la seva supervivència a les nostres contrades,
avui parlarem del tritó del Montseny l'únic vertebrat i amfibi endèmic de Catalunya.

 Tanmateix, aquest petit amfibi que té un pes mitjà d'uns 4 o 5 grams i una llargària d'uns 11 centímetres, només viu a set petits torrents del Montseny en aigues fredes i ràpides i per sobre dels 600 metres d'altitud.
La seva longevitat és d'uns 10 anys i té unes habituds més aviat nocturnes i solitàries. S'alimenta d'invertebrats aquâtics i de larves de salamandra. La seva reproducció és ovípara incubant els ous 30 o 40 dies. Fent cada any uns 40 ous.
El tritó del Montseny presenta una coloració marronosa al dors, amb unes petites taques grogues als flancs de la cua, així com color crema a les parts ventrals.
Actualment, aquesta espècie està catalogada en perill d'extinció.

Per saber-ne més podeu consultar la Guia d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, País Valencia i Balears, editada per Lynx Edicions i la Societat Catalana d'Herpetologia el març de 2011.
o visitar el Zoo de Barcelona on el podreu veure en captivitat.
En aquest sentit, el zoo des d'aquest mes de febrer està desenvolupant un programa per intentar que el tritó del Montseny criï en captivitat i d'aquí quatre anys poder començar a alliberar exemplars a rieres i torrents del Montseny per tal d'afavorir la seva conservació.

Properament, una nova entrega de fonts d'arreu.