diumenge, 26 de maig de 2019

GRAMÀTICA DEL CAMINANT LVI. LA VALL DE CAMPRODON V. LES PARAULES DE LA VALL DE CAMPRODON.


                       El Botàs de la Font del Botàs.

Avui torno ha anar fins a la Vall de Camprodon i ho faig per presentar-vos 27 mots d'aquestes contrades. La Vall de Camprodon és un clar exemple de zona geogràfica on una paraula s'anomena en una àrea de pocs quilòmetres quadrats. En aquesta llista trobarem mots que en prou feines escoltarem a Camprodon, Molló, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases.

Les 27 paraules d'avui són les següents


Acapaç: Persona valenta.

Acotiat: Polit, endreçat.

Aigol: Riuet. Petit còrrec d’aigua.

Aulina: A Camprodon, alzina.

Aura: Arbre.

Ballarusca: Volva de neu.

Botàs: Dipòsit d'aigua a cel obert, excavat o tancat per un mur, on es recull l'aigua corrent conduida per un rec o canal.

Botzinar: A Camprodon, avisar, cridar.

Cadiral: A Camprodon, lloc de la resclosa on hi ha les portes que regulen l’entrada de l’aigua a la presa del molí.

Cóm: Recipient rústic on es posa el menjar o abeurall dels animals domèstics, i principalment el porc.

Córrec:  Excavació produïda en un terreny rost pel pas de les aigües de pluja.

Cosó: Encantat.

Cotó de Sant Patllari: Cotó fluix que es beneeix el mateix dia de la Festa Major. També se’n diu cotó beneït i hi ha la creença que cura el mal d’orella.

Diletant: Qui es dedica a un art o ciencia sense una preparació seriosa, sense ésser un profesional.  

Espaordir: Fer molta por. Espantar.

Espassar: Deixar de ploure.

Faixí: Capritxós.

Festonejar: Acaronar.

Malmenar: Tractar malament, produint dany.

Parrac: Floc de neu gros.

Quebralla: Clivell de la pell, sobretot de les mans, causat pel fred o per malaltia.

Rajoliu: Raig prim.

Soplujar-se: Aixoplugar-se.

Terrandòs: Petit cuc de riu.

Tornaboda: Menjada o festa que es fa el dia o dies després de la Festa Major.

Trèfola: Trèbol.

Xerrotejar: Xerrar, parlar insistentment i de diverses coses.

Per fer aquesta gramàtica he trobat paraules al llibre "Fonts de Camprodon" d'en Fernando Vila Barceló i a la secció "Paraules en ruta" del programa "Divendres" emés el 27 de juny de 2011.
Les definicions les he extret del diccionari català-valencià-balear Alcover Moll.

Properament, anirem fins a la Mina del Masnou.